رای به سایت :
1387
محبوب
مرکز امامت
یکشنبه 01 ارديبهشت 1398 -

پنجمین دوره توانمندسازی شهید همدانی برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران؛
پنجمین دوره توانمندسازی شهید همدانی برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 09 آبان 1396 - 18:28

پنجمین دوره رشد و تعالی شهید همدانی به منظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان پایگاه های برادر سپاه تهران بزرگ از 3 آبان ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

دوره رشد و تعالی شهید سرلک برگزار شد
دوره های توانمندسازی فرماندهان و مدیران؛
دوره رشد و تعالی شهید سرلک برگزار شد
    تاریخ› شنبه 06 آبان 1396 - 18:22

چهارمین دوره رشد و تعالی شهید سرلک مختص مدیران سپاه تهران بزرگ از 29 مهرماه سال جاری، به مدت 4 روز با حضور خواهران پاسدار در مرکز امامت برگزار شد.

دوره رشد و استعدادیابی جاویدالاثر متوسلیان برگزار شد
دوره رشد و تعالی فرماندهان و مدیران
دوره رشد و استعدادیابی جاویدالاثر متوسلیان برگزار شد
    تاریخ› شنبه 06 آبان 1396 - 17:35

دومین مرحله از دوره رشد و استعدادیابی جاویدالاثر متوسلیان فرماندهان خواهر جدید الانتصاب پایگاه های مقاومت بسیج از 29 مهر ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

دومین دوره رشد و استعدادیابی جاویدالاثر متوسلیان برگزار شد
به همت مرکز امامت؛
دومین دوره رشد و استعدادیابی جاویدالاثر متوسلیان برگزار شد
    تاریخ› دوشنبه 01 خرداد 1396 - 13:53

دومین دوره رشد و استعدادیابی جاویدالاثر متوسلیان بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان خواهر جدید الانتصاب پایگاه های مقاومت بسیج از 23 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

چهارمین دوره توانمند سازی اندیشه ولایی برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران
چهارمین دوره توانمند سازی اندیشه ولایی برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396 - 16:43

چهارمین دوره رشد و تعالی اندیشه ولائی بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان حوزه و مسئولین بسیج خواهران نواحی مقاومت بسیج سپاه تهران بزرگ از 9 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

سومین دوره توانمند سازی اندیشه ولائی برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران
سومین دوره توانمند سازی اندیشه ولائی برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396 - 16:19

سومین دوره رشد و تعالی اندیشه ولائی بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان حوزه های مقاومت سازمان بسیج ادارات و اقشار از 3 اردیبهشت ماه سال جاری به مدت 2 روز با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

دومین دوره توانمند سازی اندیشه ولائی برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران
دومین دوره توانمند سازی اندیشه ولائی برگزار شد
    تاریخ› دوشنبه 04 ارديبهشت 1396 - 15:31

دومین دوره رشد و تعالی اندیشه ولائی بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان نواحی و حوزه مقاومت بسیج سپاه تهران بزرگ از 30 فروردین ماه سال جاری به مدت 2 روز با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

نخستین دوره توانمند سازی اندیشه ولائی برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران
نخستین دوره توانمند سازی اندیشه ولائی برگزار شد
    تاریخ› یکشنبه 03 ارديبهشت 1396 - 16:28

اولین دوره رشد و تعالی اندیشه ولائی بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان حوزه و مسئولین بسیج خواهران نواحی مقاومت بسیج سپاه تهران بزرگ از 26 فروردین ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

دوره رشد و تعالی شهید شاطری ویژه فرماندهان حوزه مقاومت بسیج برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران
دوره رشد و تعالی شهید شاطری ویژه فرماندهان حوزه مقاومت بسیج برگزار شد
    تاریخ› یکشنبه 22 اسفند 1395 - 18:19

نحستین دوره توانمندسازی فرماندهان برادر حوزه های برادر مقاومت بسیج سپاه تهران از 21 ماه سال جاری، با حضور جانشین سپاه تهران و همچنین نماینده ولی فقیه در مرکز امامت برگزار شد

سیزدهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران؛
سیزدهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 11 اسفند 1395 - 12:52

سیزدهمین دوره رشد و تعالی شهید منتظر قائم بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان برادر پایگاه های بسیج اقشار سپاه تهران بزرگ از 7 اسفند ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

دومین دوره رشد و استعدادیابی جاویدالاثر متوسلیان برگزار شد
به همت مرکز امامت؛
دومین دوره رشد و استعدادیابی جاویدالاثر متوسلیان برگزار شد
    تاریخ› شنبه 07 اسفند 1395 - 15:23

دومین دوره رشد و استعدادیابی جاویدالاثر متوسلیان بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان برادر جدید الانتصاب پایگاه های مقاومت بسیج از 3 اسفند ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

دوره رشد و تعالی شهید سرلک برگزار شد
دوره های توانمندسازی فرماندهان و مدیران؛
دوره رشد و تعالی شهید سرلک برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 03 اسفند 1395 - 19:15

سومین دوره رشد و تعالی شهید سرلک مختص مدیران سپاه تهران بزرگ از اول اسفندماه سال جاری، به مدت 4 روز با حضور خواهران پاسدار در مرکز امامت برگزار شد.

چهارمین شماره نشریه مدیر انقلابی منتشر شد
به همت مرکز امامت؛
چهارمین شماره نشریه مدیر انقلابی منتشر شد
    تاریخ› دوشنبه 02 اسفند 1395 - 15:25

نشریه "مدیر انقلابی" شماره چهارم سال اول جهت افزایش بینش مدیریتی مسئولین و فرماندهان سپاه تهران بزرگ منتشر شد.

پنجمین گردهمایی خانوادگی فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج در مشهد مقدس برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران
پنجمین گردهمایی خانوادگی فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج در مشهد مقدس برگزار شد
    تاریخ› پنجشنبه 28 بهمن 1395 - 16:16

پنجمین گردهمایی خانوادگی فصل زمستان فرماندهان برتر پایگاه های خواهر مقاومت بسیج از 23 بهمن ماه سال جاری، در زائر سرای محمد رسول ا...(ص) در مشهد مقدس برگزار شد.

مراسم گرامیداشت سالروز عملیات والفجر برگزار شد
مراسم گرامیداشت سالروز عملیات والفجر برگزار شد
    تاریخ› شنبه 23 بهمن 1395 - 19:06

مراسم گرامیداشت سالروز عملیات غرورآفرین والفجر ۸ و روز حفاظت و اطلاعات با حضور مسئول مرکز امامت، مسئول حفاظت اطلاعات مرکز و همچنین پایوران در سالن جلسات امام علی(ع) مرکز امامت برگزار شد.

چهارمین گردهمایی خانوادگی فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج در مشهد مقدس برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران
چهارمین گردهمایی خانوادگی فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج در مشهد مقدس برگزار شد
    تاریخ› شنبه 23 بهمن 1395 - 15:10

چهارمین گردهمایی خانوادگی فصل زمستان فرماندهان برتر پایگاه های برادر مقاومت بسیج از 16 بهمن ماه سال جاری، در زائر سرای محمد رسول ا...(ص) در مشهد مقدس برگزار شد.

دوازدهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران؛
دوازدهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
    تاریخ› شنبه 23 بهمن 1395 - 14:07

دوازدهمین دوره رشد و تعالی شهید منتظر قائم بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان برادر پایگاه های بسیج شهرداری سپاه تهران بزرگ از 16 بهمن ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

دومین دوره رشد و استعدادیابی جاویدالاثر متوسلیان برگزار شد
به همت مرکز امامت؛
دومین دوره رشد و استعدادیابی جاویدالاثر متوسلیان برگزار شد
    تاریخ› شنبه 16 بهمن 1395 - 15:42

دومین دوره رشد و استعدادیابی جاویدالاثر متوسلیان بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان خواهر جدید الانتصاب پایگاه های مقاومت بسیج از 9 بهمن ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

سومین گردهمایی خانوادگی فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج در مشهد مقدس برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران
سومین گردهمایی خانوادگی فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج در مشهد مقدس برگزار شد
    تاریخ› شنبه 16 بهمن 1395 - 13:00

سومین گردهمایی خانوادگی فصل زمستان فرماندهان برتر پایگاه های برادر مقاومت بسیج از 9 بهمن ماه سال جاری، در زائر سرای محمد رسول ا...(ص) در مشهد مقدس برگزار شد.

دومین گردهمایی خانوادگی فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج در مشهد مقدس برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران
دومین گردهمایی خانوادگی فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج در مشهد مقدس برگزار شد
    تاریخ› پنجشنبه 14 بهمن 1395 - 12:16

دومین گردهمایی خانوادگی فصل زمستان فرماندهان برتر پایگاه های خواهر مقاومت بسیج از 1 بهمن ماه سال جاری، در زائر سرای محمد رسول ا...(ص) در مشهد مقدس برگزار شد.

1 2 3 4... 11