رای به سایت :
1387
محبوب
مرکز امامت
یکشنبه 01 ارديبهشت 1398 -

پنجمین دوره توانمندسازی شهید همدانی برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران؛
پنجمین دوره توانمندسازی شهید همدانی برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 09 آبان 1396 - 18:28

پنجمین دوره رشد و تعالی شهید همدانی به منظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان پایگاه های برادر سپاه تهران بزرگ از 3 آبان ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

ماهنامه خانواده خوب / شماره پانزدهم - خرداد 96
مرکز امامت منتشر کرد؛
ماهنامه خانواده خوب / شماره پانزدهم - خرداد 96
    تاریخ› پنجشنبه 01 تير 1396 - 15:15

پانزدهمین شماره ماهنامه خانواده و زندگی "خانواده خوب" توسط مرکز امامت سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ در خرداد ماه 96 تهیه و تولید شده و در حال توزیع درب منازل فرماندهان و مدیران این سپاه به صورت تحویل پستی می باشد.

ماهنامه خانواده خوب / شماره چهاردهم - فروردین 96
مرکز امامت منتشر کرد؛
ماهنامه خانواده خوب / شماره چهاردهم - فروردین 96
    تاریخ› دوشنبه 04 ارديبهشت 1396 - 13:58

چهاردهمین شماره ماهنامه خانواده و زندگی "خانواده خوب" توسط مرکز امامت سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ در فروردین ماه 96 تهیه و تولید شده و در حال توزیع درب منازل فرماندهان و مدیران این سپاه به صورت تحویل پستی می باشد.

دوره رشد و تعالی شهید شاطری ویژه فرماندهان حوزه مقاومت بسیج برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران
دوره رشد و تعالی شهید شاطری ویژه فرماندهان حوزه مقاومت بسیج برگزار شد
    تاریخ› یکشنبه 22 اسفند 1395 - 18:19

نحستین دوره توانمندسازی فرماندهان برادر حوزه های برادر مقاومت بسیج سپاه تهران از 21 ماه سال جاری، با حضور جانشین سپاه تهران و همچنین نماینده ولی فقیه در مرکز امامت برگزار شد

سیزدهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران؛
سیزدهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 11 اسفند 1395 - 12:52

سیزدهمین دوره رشد و تعالی شهید منتظر قائم بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان برادر پایگاه های بسیج اقشار سپاه تهران بزرگ از 7 اسفند ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

دومین دوره رشد و استعدادیابی جاویدالاثر متوسلیان برگزار شد
به همت مرکز امامت؛
دومین دوره رشد و استعدادیابی جاویدالاثر متوسلیان برگزار شد
    تاریخ› شنبه 07 اسفند 1395 - 15:23

دومین دوره رشد و استعدادیابی جاویدالاثر متوسلیان بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان برادر جدید الانتصاب پایگاه های مقاومت بسیج از 3 اسفند ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

دوازدهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران؛
دوازدهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
    تاریخ› شنبه 23 بهمن 1395 - 14:07

دوازدهمین دوره رشد و تعالی شهید منتظر قائم بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان برادر پایگاه های بسیج شهرداری سپاه تهران بزرگ از 16 بهمن ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

ماهنامه خانواده خوب / شماره سیزدهم - بهمن 95
مرکز امامت منتشر کرد؛
ماهنامه خانواده خوب / شماره سیزدهم - بهمن 95
    تاریخ› پنجشنبه 14 بهمن 1395 - 14:42

سیزدهمین شماره ماهنامه خانواده و زندگی "خانواده خوب" توسط مرکز امامت سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ در بهمن ماه 95 تهیه و تولید شده و در حال توزیع درب منازل فرماندهان و مدیران این سپاه به صورت تحویل پستی می باشد.

یازدهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران؛
یازدهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 05 بهمن 1395 - 15:15

یازدهمین دوره رشد و تعالی شهید منتظر قائم بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان برادر پایگاه های بسیج اصناف سپاه تهران بزرگ از 2 اسفند ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

دهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران؛
دهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 29 دي 1395 - 13:54

دهمین دوره رشد و تعالی شهید منتظر قائم بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان برادر پایگاه های بسیج کارگری سپاه تهران بزرگ از 25 دی ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

هشتمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران؛
هشتمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 14 دي 1395 - 18:57

هشتمین دوره رشد و تعالی شهید منتظر قائم بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان خواهر پایگاه های بسیج اقشار سپاه تهران بزرگ از 11 دی ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

ماهنامه خانواده خوب / شماره دوازدهم - دی 95
مرکز امامت منتشر کرد؛
ماهنامه خانواده خوب / شماره دوازدهم - دی 95
    تاریخ› یکشنبه 12 دي 1395 - 15:45

دوازدهمین شماره ماهنامه خانواده و زندگی "خانواده خوب" توسط مرکز امامت سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ در دی ماه 95 تهیه و تولید شده و در حال توزیع درب منازل فرماندهان و مدیران این سپاه به صورت تحویل پستی می باشد.

هفتمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران؛
هفتمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 08 دي 1395 - 14:37

هفتمین دوره رشد و تعالی شهید منتظر قائم بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان خواهر پایگاه های بسیج ادارات سپاه تهران بزرگ از 4 دی ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

ششمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران؛
ششمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
    تاریخ› یکشنبه 28 آذر 1395 - 18:42

ششمین دوره رشد و تعالی شهید منتظر قائم بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان پایگاه های بسیج ادارات سپاه تهران بزرگ از 23 آذرماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

ماهنامه خانواده خوب / شماره یازدهم - آذر 95
مرکز امامت منتشر کرد؛
ماهنامه خانواده خوب / شماره یازدهم - آذر 95
    تاریخ› پنجشنبه 25 آذر 1395 - 15:12

یازدهمین شماره ماهنامه خانواده و زندگی "خانواده خوب" توسط مرکز امامت سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ در آذر ماه 95 تهیه و تولید شده و در حال توزیع درب منازل فرماندهان و مدیران این سپاه به صورت تحویل پستی می باشد.

بسیج باید با استعداد یابی و جذب افراد متخصص در حوزه های مختلف ایثارگرانه وارد عرصه رسانه شود
حجت الاسلام پناهیان در افتتاحیه طرح ولایت رسانه؛
بسیج باید با استعداد یابی و جذب افراد متخصص در حوزه های مختلف ایثارگرانه وارد عرصه رسانه شود
    تاریخ› دوشنبه 24 آبان 1395 - 13:50

حجت الاسلام پناهیان: همه بسیجیان بایستی جذب رسانه شوند و رسانه است که می تواند بر همه اقشار و جوانب تاثیر گذار باشد و از مدرسه تا حوزه های علمیه و اقتصاد را تقویت و حتی اصلاح کند، هیچ موضوعی اولویت بر رسانه ندارد

پنجمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
دوره های رشد و تعالی فرماندهان و مدیران؛
پنجمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
    تاریخ› یکشنبه 23 آبان 1395 - 12:07

پنجمین دوره رشد و تعالی شهید منتظر قائم بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان پایگاه های بسیج ادارات سپاه تهران بزرگ از 15 آبانماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

مسابقه بزرگ عکاسی اربعین با عنوان لبیک یا حسین
مرکز امامت برگزار می کند؛
مسابقه بزرگ عکاسی اربعین با عنوان لبیک یا حسین
    تاریخ› سه شنبه 18 آبان 1395 - 18:21

همزمان با آغاز راهپیمایی اربعین ابا عبدا... الحسین(ع) مرکز امامت با همکاری ماهنامه خانواده خوب مسابقه بزرگ عکاسی با عنوان "لبیک یا حسین" برگزار می کند.

ماهنامه خانواده خوب / شماره دهم - آبان 95
مرکز امامت منتشر کرد؛
ماهنامه خانواده خوب / شماره دهم - آبان 95
    تاریخ› شنبه 15 آبان 1395 - 17:07

دهمین شماره ماهنامه خانواده و زندگی "خانواده خوب" توسط مرکز امامت سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ در آبان ماه 95 تهیه و تولید شده و در حال توزیع درب منازل فرماندهان و مدیران این سپاه به صورت تحویل پستی می باشد.

ماهنامه خانواده خوب / شماره نهم - مهر 95
مرکز امامت منتشر کرد؛
ماهنامه خانواده خوب / شماره نهم - مهر 95
    تاریخ› شنبه 24 مهر 1395 - 17:20

نهمین شماره ماهنامه خانواده و زندگی "خانواده خوب" توسط مرکز امامت سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ در مهر ماه 95 تهیه و تولید شده و در حال توزیع درب منازل فرماندهان و مدیران این سپاه به صورت تحویل پستی می باشد.

RSS