رای به سایت :
1387
محبوب
مرکز امامت
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 -
پنجمین شماره نشریه مدیر انقلابی منتشر شد
به همت مرکز امامت؛

پنجمین شماره نشریه مدیر انقلابی منتشر شد

نسخه الکترونیکی نشریه "مدیر انقلابی" شماره پنجم سال اول جهت افزایش بینش مدیریتی مسئولین و فرماندهان سپاه تهران بزرگ منتشر شد.
calendar
تاریخ : 1396/02/16 - 10:48
8
محبوب  
رای به خبر :