رای به سایت :
1382
محبوب
مرکز امامت
چهارشنبه 27 دي 1396 -
سومین شماره نشریه مدیر انقلابی منتشر شد
به همت مرکز امامت؛

سومین شماره نشریه مدیر انقلابی منتشر شد

سومین شماره نشریه "مدیر انقلابی" جهت افزایش بینش مدیریتی مسئولین و فرماندهان سپاه تهران بزرگ منتشر شد.
calendar
تاریخ : 1395/09/16 - 11:26
15
محبوب  
رای به خبر :