رای به سایت :
1385
محبوب
مرکز امامت
یکشنبه 06 خرداد 1397 -
پنجمین شماره نشریه مدیر انقلابی منتشر شد
به همت مرکز امامت؛

پنجمین شماره نشریه مدیر انقلابی منتشر شد

نسخه الکترونیکی نشریه "مدیر انقلابی" شماره پنجم سال اول جهت افزایش بینش مدیریتی مسئولین و فرماندهان سپاه تهران بزرگ منتشر شد.
calendar
تاریخ : 1396/02/16 - 10:48
8
محبوب  
رای به خبر :